آدرس:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰

تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۲۵۵

ایمیل:

Haftehketab@ketab.ir