۱۳۹۷/۰۸/۲۶

آغاز طرح «شنبه‌های کتاب در مساجد» در کانون‌های مساجد یزد