۱۳۹۷/۰۸/۲۷

کلنگ احداث کتابخانه مرکزی خیرساز سیرجان به زمین زده شد