۱۳۹۷/۰۹/۱۷

رونمایی از مجموعه هشت جلدی «آهوانه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک همزمان با هفته کتاب