۱۳۹۷/۰۹/۱۸

اهدای کتاب و ایستگاه نقاشی در نماز جمعه شهر وردنجان