۱۳۹۷/۰۹/۱۸

اهدای بیش از ٥٠٠ جلد کتاب در شهرستان لردگان