۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تجدید میثاق با آرمان های شهدا در شهرکرد