۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با نویسنده ایثارگر نجف آبادی