۱۳۹۷/۰۹/۱۹

جشن کتاب در موسسه فرهنگی هنری گویش اصفهان