۱۳۹۷/۰۹/۲۳

نقد کتاب «دیوار به دیوار شهر پریانِ» در فرهنگسرای کتاب شیراز