۱۳۹۷/۰۸/۲۲

کلنگ‌زنی کتابخانه فرخی‌یزدی در محل گذر فرهنگ و هنر