۱۳۹۷/۰۹/۲۶

اهداء ۳۰۰ جلد کتاب توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمیرم