۱۳۹۷/۱۰/۰۵

هفته ی کتاب در ایلام از دریچه ی دوربین/۴- دیدار با نماینده ی محترم ولی فقیه و امام جمعه ی ایلام