۱۳۹۷/۱۰/۰۵

بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان از کتابخانه مدرسه سامان