۱۳۹۷/۱۰/۰۵

هفته ی کتاب در ایلام از دریچه ی دوربین/۶- آیین تجلیل از مؤلفان، ناشران و فعالان حوزه ی کتاب