۱۳۹۷/۰۸/۲۴

مراسم انتخاب کتاب سال کرمان در هفته کتاب