۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نکوداشت پیشکسوت عرصه کاریکاتور «جواد علیزاده» ​همزمان با آیین پایانی مسابقه کارتون و کاریکاتور