۱۳۹۷/۱۲/۰۸

هفته کتاب گناباد؛ دیدار فرماندار گناباد از کتابخانه ها