۱۳۹۸/۰۴/۱۵

چهارمین کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان در خراسان شمالی برگزار شد.