۱۳۹۸/۰۷/۰۲

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب: نمایشگاه کتاب یکی از ابزارهای ترویج فرهنگ مطالعه است