۱۳۹۸/۰۷/۰۲

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی گفت: نمایشگاه کتاب موجب تحول فرهنگی استان می شود