۱۳۹۷/۰۸/۲۶

آیین پایانی جشنواره «کتاب و رسانه» با حضور دو معاون وزیر فرهنگ و ارشاد