۱۴۰۱/۰۹/۰۲

اهدای بیش از ۷۰۰ جلد کتاب به ارزش ۱۵ میلیون تومان به مدارس کمتر برخوردار کوهرنگ