۱۴۰۱/۰۹/۰۳

دیدار شاعران و نویسندگان با امام جمعه و فرماندار شبستر