۱۴۰۱/۰۹/۱۴

فعالیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال گویا نابینایان و کم بینایان تحت پوشش انجمن نابینایان ایران در کتابخانه استان کرمانشاه