۱۴۰۱/۰۹/۱۶

برگزاری دوره تربیت مربی سرود ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد نجف آباد