گزارش تصویری
 

آیین «تجلیل از مترجم برگز ...


آیین «تجلیل از مترجم برگزیده: محبوبه نجف خانی»
 

نخستین آیین ملی بزرگداشت ...


نخستین آیین ملی بزرگداشت ویرایش استادان، ویراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران
 

نشست «فقدان حمایت و نشر ک ...


نشست «فقدان حمایت و نشر کتاب افراد دارای معلولیت (راهکارها و پیشنهادها)»
 

نشست «جامعه و نشر در ایرا ...


نشست «جامعه و نشر در ایران»
 

نشست «مسائل فرهنگی - اجتم ...


نشست «مسائل فرهنگی - اجتماعی کرونا و پیامدهای آن»
 

نشست «ظرافت های ویرایش در ...


نشست «ظرافت های ویرایش در متون ترجمه ای»
 

نشست «ویرایش متون دینی»


نشست «ویرایش متون دینی»
 

نشست «بررسی و آسیب شناسی ...


نشست «بررسی و آسیب شناسی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران»
 

نشست «نقش سازمانهای دولتی ...


نشست «نقش سازمانهای دولتی در اقتصاد نشر: فرصتها و تهدیدها»
 

نشست «نشر ایران در گام دو ...


نشست «نشر ایران در گام دوم انقلاب»
 

نشست «نقش آژانسهای ادبی د ...


نشست «نقش آژانسهای ادبی در پویایی گرنت و ترجمه معکوس»
 

نشست «رونمایی از جدیدترین ...


نشست «رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده توسط ناشران و نویسندگان اقلیتهای دینی»
 

نشست «بررسی و آسیب شناسی ...


نشست «بررسی و آسیب شناسی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران»
 

نشست «نقش کتاب به عنوان ر ...


نشست «نقش کتاب به عنوان رابط میان فرهنگی و میان نسلی»
 

نشست «وقف دانایی برای مان ...


نشست «وقف دانایی برای مانایی فرهنگ و معارف»
 

نشست «اهمیت ویرایش در متو ...


نشست «اهمیت ویرایش در متون کودک و نوجوان»  1 2 3