آیین‌نامۀ هفتۀ کتاب جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱. به‌منظور توسعه فرهنگ مکتوب و نیز ایجاد علاقه و شوق در عموم مردم به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان به امر کتاب و کتابخوانی در سراسر کشور مراسمی در «هفته کتاب» برگزار می‌شود.
ماده ۲.‌ تاریخ برگزاری مراسم هفته کتاب در دومین هفتۀ آبان‬ماه (از هفتم تا سیزدهم آبان) هر سال خواهد بود.
ماده ۳. مراسم هفتۀ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، هیأت امنای مساجد، سازمان تربیت بدنی، مؤلفان، مؤسسات نشر، کتابفروشی‌ها و... برگزار می‌کند.
ماده ۴.‌ برنامه فعالیت‌ها و مراسم:
الف) برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در داخل (در مناطق شهری و روستایی) و خارج از کشور؛
ب) برگزاری گردهمایی‌ها و جلسات بحث و بررسی و گفت‌وگوهای مختلف در زمینه فرهنگ مکتوب و امر گسترش کتاب و کتابخوانی؛
ج) برگزاری بزرگداشت مشاهیر، نویسندگان و علماء و ... ؛
د) برگزاری جشن‌های مختلف کتاب کودک، نوجوان و جوان؛
هـ ) اجرای مسابقات کتاب و کتابخوانی؛
و ) چاپ و نشر برخی جزوات و مجلات ویژه کتاب و کتابخوانی و اطلاعات راجع به حوزه فرهنگ مکتوب و نیز چاپ اطلاعیه‌ها، خبرنامه و اوراق تبلیغی؛
ز) انتشار تمبر و تهیه لوح یادبود برای اهدا به بهترین پدیدآورندگان و تولیدکنندگان کتاب؛
خ) تشویق پدیدآورندگان و تولیدکنندگان کتاب اعم از نویسندگان، مؤلفان، مترجمان، ناشران، کتابداران و سایر صنف‌های وابسته با برپاکردن مراسم تجلیل و اهدای لوح به بهترین‌ها در هر سال؛
ط) تکمیل و تجهیز کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس روستایی.
ی) ارائه آخرین دست‌آوردهای علمی ـ فنی در حوزه اطلاع‌رسانی کتاب و نشر؛
ماده ۵. به‌منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای برنامه‌ها، ستاد برگزاری هفته کتاب در حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود. دبیر و مسئولان واحدهای ستاد را معاون امور فرهنگی تعیین می‌کند.
ماده ۶. تشکیلات ستاد هفته کتاب:
● دبیرخانه؛
● نماینده امور مالی؛
● گروه انتشارات، تبلیغات و روابط عمومی؛
● گروه نمایشگاه‌ها و مراسم؛
● گروه حمایت و تشویق از خادمان نشر؛
● گروه هماهنگی سازمان‌ها و نهادها؛
● گروه کمک به تجهیز کتابخانه‌ها.
ماده ۷. محل دبیرخانه ستاد حوزه معاونت امور فرهنگی است و در طول سال به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۸ . طرح‌ها و برنامه‌های هفتۀ کتاب با توجه به امکانات تدارکاتی و مالی و پس از تصویب اعضای ستاد اجرا خواهد شد.
تبصره: اعتبار مورد نیاز اجرای طرح‌های پیشنهادی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول را هر وزارتخانه یا سازمان تأمین می‌کند.
ماده ۹. ستاد می‌تواند کمک‌ها و هدایای سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین مؤسسات و افراد نیکوکار را برای اجرای برنامه‌های هفته کتاب بپذیرد، لکن به‌مصرف رساندن آن‬ها طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۰. دبیر ستاد هفته کتاب مسئول اجرای این آیین‌نامه و ارائه گزارش نهایی اجرای هر دوره به معاون امور فرهنگی و سایر مقامات مسئول خواهد بود و در حسن اجرای امور می‌تواند از امکانات دولتی و غیردولتی پس از تأیید معاون امور فرهنگی استفاده کند.
ماده ۱۱.‌ نماینده امور مالی هر سال پس از پایان مراسم هفته کتاب و در آخرین جلسه هماهنگی ستاد، گزارش عملیات مالی را ارائه خواهد داد.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره، مورد تصویب قرار گرفت و از سال ۱۳۷۲ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.
علی لاریجانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی