۱۳۹۸/۱۰/۰۲

افتتاح کتابخانۀ امام خمینی (ره) در هنرستان کار و دانش تهران