۱۳۹۸/۱۰/۰۲

افتتاح کانون های فرهنگی ـ هنری؛ نمایشگاه ها و کتابخانه های روستایی