۱۳۹۹/۰۸/۲۴

افتتاح نمادین و مجازی ۵ کتابخانه آماده‌بهره‌برداری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور