۱۳۹۹/۰۸/۲۸

بازدید رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان اردستان از کتابخانه های عمومی و تقدیر از کتابداران