۱۳۹۹/۰۸/۲۸

اهدای ۲۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی