۱۳۹۹/۰۹/۰۲

اهدای ۳۳۲۲ جلد کتاب به روستاها، مساجد، مراکز فرهنگی و دستگاه‌های دولتی در قم