۱۳۹۹/۰۹/۰۵

برگزاری شب شعر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان قاین خراسان جنوبی