۱۳۹۹/۰۹/۰۵

«پاییزه کتاب» در گلستان با فروش حدود ۳۰۰ میلیون تومان به پایان رسید