۱۳۹۹/۰۹/۰۶

افتتاح و بهره برداری از کانون و کتابخانه عمومی مسجد حضرت رسول(ص) روستای «کرجو» کردستان