۱۳۹۹/۰۹/۰۶

توزیع ۲۴۳ میلیون تومان کتاب بین کانون‌های مساجد کامیاران