۱۳۹۹/۰۹/۰۶

شرکت ۱۸۸ نفر از اعضای کانون های مساجد کردستان در مسابقه کتابخوانی «ماجرای عشق من»