۱۴۰۱/۰۹/۰۱

جشن شعر و موسیقی با محوریت کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس