خلاصه دوره

شانزدهمین دورة هفتة کتاب از 21 تا 29 آبان ماه در دومین سال فعالیت دولت دهم (دولت عدالت‌ ورز) برگزار شد.